АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

 

 

ДОКУМЕНТИ КОМПАНІЇ

ВИПИСКИ З ЄДР:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ:

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ:

ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ:

ПРОСПЕКТИ ЕМІСІЇ, СВІДОЦТВА ПРО ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ:

СТАТУТ, УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР:

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ:

Структура_власності_Західенерго_28-12-2018

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2012 РІК:

2018 РІК:

Позачергові Загальні збори_04.03.2013:

Річні Загальні збори_24.04.2013:

2014 РІК:

2015 РІК:

Позачергові Загальні збори_07.04.2015

Річні Загальні збори_28.04.2015

2016 РІК:

Річні Загальні збори_21.04.2016

Проекти значних правочинів та правочинів із заінтересованістю

2017 РІК:

Річні Загальні збори_18.04.2017

2018 рік:

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ:

ІНШІ ПОВІДОМЛЕННЯ:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: