ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Документы для акционеров ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

 

ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА:

Статут товариства, засновницький (установчий) договір:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ:

2018 рік:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Особлива інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 03.12.20...

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пр...

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 14.12.20...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 18.01.2019

Відомості про зміну акціонерів_оприлюднення 21.01.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_21.05.2019

 

Річна інформація:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік_дата оприлюднення 26.04.2019

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общественные обсуждения

В соответствии с Законом Украины «Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения» и Порядка формирования инвестиционных программ лицензиатов по передаче и поставке электрической энергии, утвержденный постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, от 13 декабря 2012 № 1627 с изменениями в редакции Постановления НКРЕКП от 25 мая 2017 рок в № 701, ЧАО «ДТЭК «КИЕВСКИЕ СЕТИ» объявляет 25 июля по 24 августа 2018 о начале открытого обсуждения (открытого слушания) проекта Инвестиционной программы по передаче и поставке электроэнергии ЧАО «ДТЭК «КИЕВСКИЕ СЕТИ» на 2019 год.

 

Реформа, яка торкнеться кожного.
Що ти про неї знаєш?

Пройти тест