ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Документы для акционеров ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

 

ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА:

Статут товариства, засновницький (установчий) договір:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ:

2018 рік:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Особлива інформація:

Річна інформація:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Что ты знаешь о будущем энергетики Украины?

Пройти тест