меню
Розкриття
інформації
назад

Документи для акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

 

ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА:

CТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ

Статут товариства, засновницький (установчий) договір:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ:

2020 РІК:


2019 рік:

2018 рік:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Особлива інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 03.12.20...

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пр...

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 14.12.20...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 18.01.2019 

Відомості про зміну акціонерів_оприлюднення 21.01.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_21.05.2019

Відомості про набуття домінуючого контрольного пакета акцій_20.09.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_27.09.2019

 

Річна інформація:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік_дата оприлюднення 26.04.2019

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному:

Інші повідомлення

Повідомлення про зміни до Публічної безвідкличної вимоги 

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет (20.09.2019)

Інвестиційна програма

Громадські обговорення

«До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу в редакції Постанови НКРЕКП 04.09.2018 № 955 та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в редакції Постанови НКРЕКП 30.06.2017 № 866 ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» оголошує про початок відкритого обговорення (відкритого слухання) Інвестиційної програми Товариства:».

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!

У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу в редакції Постанови НКРЕКП 04.09.2018 № 955 та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в редакції Постанови НКРЕКП 30.06.2017 № 866 ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» оголошує з 30 травня 2019 року про початок відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту План розвитку електричних мереж оператора системи розподілу ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» на 2020-2024 роки.
Інформація розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням. Пропозиції та зауваження до Плану розвитку просимо повідомляти ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за електронною адресою: Invest_Kievenergo_Distr@dtek.com, або поштою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, з позначкою в темі листа «проект План розвитку електричних мереж оператора системи розподілу ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» на 2020-2024 роки» у період з 30 травня 2019 року по 08 червня 2019 року включно.
Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій 10.06.2019 буде проведено відкриті слухання з цього питання за адресою: вул. Новокостянтинівська, 20 (3 поверх, велика селекторна). Про час проведення відкритого слухання буде зазначено додатково на сайті компанії.

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!

У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу в редакції Постанови НКРЕКП 04.09.2018 № 955 та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в редакції Постанови НКРЕКП 30.06.2017 № 866 ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» оголошує з 17 вересня 2019 року про початок відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту змін до Інвестиційної програми 2019 року ПРАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».