ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ"

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ДТЕК ПЕС-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

 

 

Документи компанії

 

Статут:

 

Структура власності

 

Загальні збори акціонерів

2011 рік:

2012 рік:

2013 рік:

2014 рік:

2015 рік:

Позачергові Загальні збори 08.04.2015:

Позачергові Загальні збори 30.06.2015:

Річні Загальні збори 20.04.2015:

2016 рік:

Позачергові Загальні збори 22.12.2016:

2017 РIК:

Внеочередное общее собрание_26.01.2017

 

2018 РIК:

Річні загальні збори акціонерів від 20.04.2018

Позачергові загальні збори акціонерів від 26.11.2018

2020 РIК:

Річні загальні збори акціонерів 

Повідомлення

Повідомлення про виплату дивідендів:

Повідомлення про збори:

Інші повідомлення:

Розкриття інформації

Особлива інформація:

Регулярна квартальна інформація:

Регулярна річна інформація: