PC "DTEK DOBROPOLSKAYA TsOF"

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

 

 

Документи компанії

Виписки з ЄДР:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії цінних паперів, свідоцтва про державну реєстрацію випусків цінних паперів:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

Статут, установчий договір:

 

 

Загальні збори акціонерів

2012 рік:

2013 рік:

2014 рік:

2015 рік:

2016 рік:

2017 рік:

2018 рік:

 

2019 РІК:

 

 

Повідомлення

Повідомлення про виплату дивідендів:

Повідомлення про проведення загальних зборів:

Інші повідомлення:

 

Розкриття регулярної та особливої інформації