ДТЕК вважає методологію стимулюючого тарифоутворення, прийняту Регулятором НКРЕКП, такою, що не відповідає найкращим європейським практикам

ДТЕК вважає методологію стимулюючого тарифоутворення, прийняту Регулятором НКРЕКП, такою, що не відповідає найкращим європейським практикам
назад
ДТЕК вважає методологію стимулюючого тарифоутворення, прийняту Регулятором НКРЕКП, такою, що не відповідає найкращим європейським практикам

ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи, єдині правила для всіх гравців ринку. Впровадження стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю дозволило б залучити інвестиції в електромережеву інфраструктуру України, підвищити якість електропостачання, знизити втрати в мережах. Це б позитивно вплинуло на інвестиційний клімат, зміцнило енергетичну безпеку і продовжило трансформацію енергетики України. Пропонована НКРЕКП методологія не має економічних стимулів до інвестицій, які очікували учасники ринку і експерти. Це ставить під сумнів доцільність переходу ОСР на стимулююче тарифоутворення, перспективи успішного оновлення інфраструктури та здешевлення підключень.

26.08.2020 державним Регулятором НКРЕКП була прийнята Методика стимулюючого тарифоутворення з поділом активів компанії на «стару» базу зі ставкою прибутковості в 3% і «нову» базу зі ставкою прибутковості в 16,74%. В процесі публічних обговорень гравці ринку і експерти галузі неодноразово наводили економічні розрахунки і обґрунтування, що базуються на міжнародному досвіді і поточному стану галузі.

Регулятор не врахував позицію ринку і експертів в повному обсязі. Прийнятий підхід не відповідає європейським практикам впровадження стимулюючого тарифоутворення, що не створює можливості залучати зовнішнє фінансування для оновлення активів і просунутися в рейтингу Doing Business завдяки здешевленню підключень.

Протягом багатьох років в Україні існує система «Витрати +», при якій рівень інвестицій в 1 км мережі в Україні становить 230 доларів США / км порівняно з 1500-3000 доларів США / км в країнах Європи. Це призвело до зносу інфраструктури операторів системи розподілу в Україні на рівні 80% (оператори системи розподілу ДТЕК - 70 - 75%). Необхідний обсяг інвестицій для повноцінного відновлення і модернізації мереж оцінюється в 1000-1200 доларів США / км, в той час пропонована НКРЕКП методологія обмежує інвестиції на рівні близько 450 доларів США / км.

Зміцнення та модернізація розподільчих мереж є ключовим для забезпечення розвитку економіки і подальшої трансформації енергетики. Ефективні реформи системи тарифоутворення є основою можливості розвитку інфраструктури мереж.

ДТЕК завжди відстоював і буде відставати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх. ДТЕК впевнений, що в Україні може бути запроваджене стимулююче тарифоутворення за європейською моделлю, а економічні інструменти можуть збалансувати інтереси бізнесу і споживачів.

Інші новини
С
Сталий розвиток

Наша стратегія базується на цілях сталого розвитку ООН і принципах ESG

К
Кар'єра

Енергія для тих, хто змінює країну