DTEK KYIVS’KI ELEKTROMEREZHI PrJSC

Документи для акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

 

ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА:

Статут товариства, засновницький (установчий) договір:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ:

2018 рік:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Особлива інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 03.12.20...

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пр...

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 14.12.20...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 18.01.2019

Відомості про зміну акціонерів_оприлюднення 21.01.2019

 

Річна інформація:

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному:

Investment program