Корпоративне
управління
назад

Структура корпоративного управління

Система корпоративного управління Групи ДТЕК побудована на принципах інформаційної відкритості та прозорості. Для того, аби враховувати зміни в бізнесі та потребах суспільства, система підтримується в постійному розвитку. Ми поділили функцій стратегічного планування й операційного управління. Такий підхід дає змогу рівною мірою розвивати нові та наявні напрями діяльності згідно з довгостроковою стратегією розвитку та досягти цілей, визначених у ESG-стратегії.

DTEK B.V.

Материнська компанія Групи ДТЕК
Зареєстрована у Нідерландах. Визначає стратегічні напрями розвитку Групи ДТЕК та надає методологічну підтримку операційним холдингам.

Загальні збори акціонерів

Вищий орган управління
Приймає рішення щодо затвердження результатів діяльності, розподілу та виплати дивідендів, призначення членів Правління, пропозиції кандидатур на посаду членів Наглядових рад операційних холдингів.

Правління

Колегіальний виконавчий орган
Забезпечує єдиний підхід щодо стратегічних пріоритетів і питань, враховуючи інтереси усіх напрямів діяльності Групи ДТЕК.

DTEK ENERGY B.V.
DTEK RENEWABLES B.V.
DTEK OIL&GAS B.V.
DTEK GRIDS B.V.
D.TRADING B.V.
D.SOLUTIONS B.V.

Операційні холдинги

100% акцій належить DTEK B.V. Зареєстровані у Нідерландах.

Є материнськими холдингами для відповідних операційних компаній в Україні.

Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядовий орган

Забезпечує стратегічне планування та контроль за діями менеджменту, затверджує й переглядає результати діяльності, визначає ключові показники ефективності. Понад 10 років реалізується практика залучення незалежних директорів до наглядових рад. 

Правління

Правління

Правління

Правління

Правління

Правління

Колегіальний виконавчий орган

Відповідає за реалізацію стратегії розвитку й управління поточною діяльністю.

Система управління ризиками

Ми ведемо безперервний розвиток і вдосконалення системи управління ризиками, що забезпечує своєчасно виявляти та управляти ризиками. Це дозволяє швидко реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, зберігаючи ефективність і результативність діяльності.

 

Основні принципи ризик-менеджменту

1
2
3
4

Cвоєчасна ідентифікація, оцінка та управління ризиками та можливостями

Забезпечення прийняття рішень з урахуванням ризиків, можливостей і встановленого ризик-апетиту

Формування системи управління безперервністю ведення бізнесу (business continuity management)

Створення ефективної системи страхового захисту

Комплаєнс і корпоративна етика

Ми ведемо бізнес відповідно до регуляторних вимог юрисдикцій, де працюють підприємства та компанії. Етичне ведення бізнесу — принципова позиція Групи ДТЕК, якої зобов’язаний дотримуватися кожен працівник.

Ми приділяємо особливу увагу побудові комплаєнс-кульрути, зміцненню якої сприяє активна підтримка з боку наглядових рад та керівництва операційних холдингів ініціатив служби комплаєнс. Ми твердо дотримуємося антикорупційних стандартів і не допускаємо порушення режимів економічних санкцій.

У 2018 році ми затвердили нову Антикорупційну програму, яка відповідає найкращим міжнародним стандартам управління корупційним ризиком з урахуванням положень ISO 37001:2016 «Менеджмент протидії корупції», антикорупційного законодавства та міжнародних актів із боротьби з корупцією екстериторіальної дії (зокрема FCPA і UKBA). Крім цього, розділ щодо перевірки ділових партнерів для оцінки корупційного ризику доопрацьовано  та враховує рекомендації Transparency International і World Economic Forum.

Також ми на щоденній основі здійснюємо автоматизовану перевірку всіх контрагентів на предмет застосування до них санкційних обмежень.

У ДТЕК функціонує «Лінія Довіри» і регулярно проводяться навчальні комлпаєнс-тренінги для співробітників.

Лінія Довіри https://www.scm.com.cy/trust-line

А
Антикорупційна програма ДТЕК
К
Кодекс етики та ділової поведінки ДТЕК

Розкриття інформації