Майбутнє жінок в енергетиці – яке воно?

Майбутнє жінок в енергетиці – яке воно?
назад
Майбутнє жінок в енергетиці – яке воно?

Нажаль, практика показує, що жінкам важче просуватись кар’єрними сходами, серед керівників загалом жінок менше, але, наприклад, в нашому Терновському шахтоуправлінні загальна кількість жінок – 15%, а от серед керівництва жінок майже половина. Схожа ситуація на одній з наших теплових електростанцій, Ладижинській ТЕС, де працює 28% жінок, але серед керівного складу їх 48%. На Запорізькій ТЕС з 727 співробітників 310 жінок, тобто близько 40%. І на керівних посадах на станції приблизно такий розподіл – близько 40% жінок. І таких прикладів багато. Тобто жінки, які прийшли в цю нелегку професію, часто навіть успішніше чоловіків.

В нашій державі законодавство підтримує жінок, надаючі їм рівні права і можливості. Але в реальному житті успіх стримують стереотипи, які існують в суспільстві. Один з таких стереотипів – це те,  що жінки не можуть поєднувати успішну кар’єру з сім’єю. Але, наприклад, Ізабель Кошер, яка донедавна була Генеральною директоркою компанії Engie, має п’ятеро дітей. Семеро дітей, до речі, і у Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Тобто найбільші перепони – у нас в головах, треба тільки зрозуміти, що все можливо – тоді все вийде.

Нові перспективні галузі

  • Відновлювальна енергетика

У нас звикли асоціювати нові галузі енергетики з відновлювальними джерелами. Це дійсно так, відновлювальні джерела – це майбутнє енергетики. ВДЕ в 2020 році досягли 8% від загальної кількості електроенергії, що виробляється в Україні. І надалі ці обсяги будуть тільки збільшуватись. ВДЕ такі ж неминучі для української енергетики, як європейській вибір для України.  Проте це високотехнологічна сучасна галузь, і якщо казати про кількість робочих місць що для жінок, що для чоловіків – їх не так багато.

  • Мережі

Але існує інша «споріднена» галузь, без якої відновлювальні джерела не можуть розвиватися – це мережі. В новому World Energy Outlook робиться особливий акцент саме на мережах і їх перспективах: «Grids expansion must accelerate over the next decade to connect all new sources of electricity, including renewables, extending grids by 16 million kilometres, 80% more than over the past decade».

Тому жінкам, які б хотіли займатися енергетикою і мати великі перспективи, можна рекомендувати звернути увагу саме на цю галузь. Це велика кількість робочих місць і це, до речі, галузь, яку жінки освоїли дуже добре. Наприклад, наших мережах зараз працює близько 33% жінок. І це не постачання електроенергії з центрами обслуговування клієнтів (бо там кількість жінок сягає 85%), а саме мережі.

Вимоги до електричних мереж постійно стають все вищими. В минулому енергосистема складалася з одиничних потужних електростанцій, традиційно не менше 1 ГВт кожна, які працювали за командами диспетчера. Зараз енергосистема трансформується, мова йде про приєднання великої кількості нових вітряних і сонячних електростанцій, а там 200 МВт вважаються великою потужністю. Більше за те, сьогодні в Україні близька 500 електростанцій потужністю менше 1 МВт, дедалі популярнішими стають сонячні батареї на дахах приватних будинків. Все це вимагає якісно нових мереж, які, сподіваємось, в найближчі роки почнуть з’являтись в Україні. Тому жінкам, які мріють про кар’єру в енергетиці, я б радила звернути увагу на цю галузь.

  • Енергозбереження

Друга перспективна галузь – це енергозбереження. Робота в цьому напрямку в Україні ще тільки починається. Енергоємність української економіки величезна – в чотири рази вища, ніж в Чехії, вдвічі більша, ніж в Білорусі і Казахстані – і приблизно в 12 разів вища ніж в Норвегії. Звісно, в цьому напрямку в Україні вже давно працюють, але досі більше уваги і зусиль було сконцентровано на енергоефективності будівель, але є ще величезний потенціал енергоефективності в промисловості. Тому жінки, які оберуть цю галузь, будуть забезпечені цікавою і перспективною роботою на довгі роки.

Энергетика – перспективная отрасль для женщин. Несмотря на то, что в европейской энергетике работает около 26% женщин, в украинской – 22%, а в ДТЭК – 27%. В некоторых компаниях поставщиках электроэнергии, которые объединены брендом YASNO, количество женщин достигает 85%. И даже среди работников шахт много женщин – на некоторых объединениях до четверти. О женщинах в энергетике и перспективах развития в отрасли, гендерный баланс и преодоление стереотипов рассказала Юлия Бурмистенко, советник генерального директора ДТЭК по международным связям, выступая на 2 конференции Женского энергетического клуба Украины.

К сожалению, практика показывает, что женщинам труднее продвигаться по карьерной лестнице, а среди руководителей вообще женщин меньше, но, например, в Терновском шахтоуправлении ДТЭК общее количество женщин – 15%, а вот среди руководства женщин почти половина. Похожая ситуация на одной из наших тепловых электростанций, Ладыжинской ТЭС, где работает 28% женщин, но среди руководящего состава их 48%. На Запорожской ТЭС из 727 сотрудников 310 женщин, то есть около 40%. И на руководящих должностях на станции примерно такое распределение – около 40% женщин. И таких примеров много. То есть женщины, которые пришли в эту нелегкую профессию, часто даже успешнее мужчин.

В нашем государстве законодательство поддерживает женщин, предоставляя им равные права и возможности. Но в реальной жизни успех сдерживают стереотипы, которые существуют в обществе. Один из таких стереотипов – это то, что женщины не могут совмещать успешную карьеру с семьей. Но, например, Изабель Кошер, которая до недавнего времени была Генеральным директором компании Engie, имеет пятерых детей. Семеро детей, кстати, у президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. То есть сами преграды у нас в головах, надо только понять, что все возможно – тогда все получится.

Інші новини
C
Сталий розвиток

Наша стратегія базується на цілях сталого розвитку ООН і принципах ESG

К
Кар'єра

Енергія для тих, хто змінює країну