Керування ризиками

Чинні підходи до управління ризиками та можливостями уніфіковано для всіх процесів ДТЕК. Йдеться про єдиний підхід до оцінювання, аналізу, єдині принципи страхування, єдині вимоги до системи внутрішнього контролю відповідно до Політики ризик-менеджменту ДТЕК, а також низки супутніх регламентувальних документів.

Усі ключові рішення в ДТЕК приймаються з урахуванням ризиків і можливостей, а також рівня ризик-апетиту до них. Для розвитку та підтримки системи ризик-менеджменту у складі організаційної структури Компанії функціонує Департамент із внутрішнього контролю та управління ризиками, а також Комітет із ризиків при Правлінні.

ДТЕК систематично виявляє й оцінює ризики, а також можливості, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей. Оцінювання ризиків і можливостей проводиться також у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища.

Процедура виявлення та мінімізації кожної групи ризиків до прийнятного рівня:

  • створення робочих груп за участю експертів у всіх профільних галузях;
  • виявлення ризиків на підставі поставлених цілей і фактично наявних процесів;
  • оцінювання схильності та ранжування ризиків за суттєвістю;
  • розробка і тестування щодо ефективності дизайну контролів, вбудовування елементів внутрішнього контролю до процесів для запобігання настанню ризикових подій, а також вибір і реалізація найефективніших і найбільш економічних заходів для зниження схильності до ризиків;
  • моніторинг ефективності заходів і загального профілю ризиків та можливостей Компанії.
Інвесторам і партнерам / Керування ризиками
ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

ДТЕК приділяє особливу увагу операційним ризикам. У компанії впроваджено процес виявлення, оцінювання, управління та моніторингу ризиків у межах річного планування, відповідна система звітності щодо всіх груп ризиків. Реалізуються програми зі зниження операційних витрат і підвищення ефективності виробничих процесів, розроблено плани ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій.

Систематично проводиться аудит бізнес-процесів з аналізом необхідності та достатності вбудованих контрольних процедур. Спільно з власниками процесів імплементуються ефективні й економічно доцільні контролі на підставі оцінки ризиків.

З метою зниження наслідків реалізації операційних ризиків активно використовується страхування. У Компанії розроблено концепцію страхового захисту, реалізацію якої централізовано для всього бізнесу здійснює Департамент із внутрішнього контролю та управління ризиками, що забезпечує єдиний методологічний підхід під час взаємодії зі страховим ринком, що дозволяє оптимізувати величину страхових відрахувань.

Система страхування забезпечує захист інтересів ДТЕК і включає добровільне страхування (страхування майна, покриття збитків у разі переривання виробничої діяльності, медичне страхування, КАСКО тощо), а також виконання вимог щодо обов’язкових видів страхування.

Під час організації страхового захисту ДТЕК ураховується повнота покриття, оптимальність умов страхування та надійність розміщення ризиків. У межах операційної діяльності виконуються заходи для підтримки заданого рівня абсолютної ліквідності.

У Компанії запроваджено механізм планування й управління рухом коштів, який дозволяє оперативно реагувати на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі.

СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ

ДТЕК формує та реалізує Стратегію розвитку Компанії з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Ризики та додаткові можливості Компанії оцінюються систематично для різних стратегічних горизонтів. Розробляються плани заходів для зниження ризиків до прийнятного рівня (ризик-апетиту).

 

До фінансової моделі стратегії розвитку Компанії застосовують імітаційне моделювання з урахуванням різних сценаріїв розвитку зовнішнього середовища. Формуються Профілі ризиків і можливостей досягнення цілей стратегії, які включають плани заходів з однозначно визначеними термінами виконання та відповідальними.

Реформа, яка торкнеться кожного.
Що ти про неї знаєш?

Пройти тест