ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Документи для акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

 

ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА:

Статут товариства, засновницький (установчий) договір:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ:

2018 рік:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Особлива інформація:

Річна інформація:

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному:

Інвестиційна програма

Громадські обговорення

У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» та Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 грудня 2012 року № 1627 зі змінами в редакції Постанови НКРЕКП від 25 травня 2017 року № 701, ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» оголошує 25 липня по 24 серпня 2018 року про початок відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної енергії  ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 рік.

Реформа, яка торкнеться кожного.
Що ти про неї знаєш?

Пройти тест