ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Документи для акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

 

ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА:

Статут товариства, засновницький (установчий) договір:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ:

2018 рік:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Особлива інформація:

Річна інформація:

Інвестиційна програма

Що ти знаєш про майбутнє енергетики України?

Пройти тест