ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Документи для акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

 

ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА:

Статут товариства, засновницький (установчий) договір:

Положення про відокремлені підрозділи:

Положення, що регулюють діяльність органів управління:

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ:

2018 рік:

РОЗКРИТТЯ РЕГУЛЯРНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Особлива інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 03.12.20...

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пр...

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 14.12.20...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_оприлюднення 18.01.2019 

Відомості про зміну акціонерів_оприлюднення 21.01.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_21.05.2019

 

Річна інформація:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік_дата оприлюднення 26.04.2019

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному:

Інвестиційна програма

Громадські обговорення

У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» та Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 грудня 2012 року № 1627 зі змінами в редакції Постанови НКРЕКП від 25 травня 2017 року № 701, ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» оголошує 25 липня по 24 серпня 2018 року про початок відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної енергії  ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2019 рік.

Реформа, яка торкнеться кожного.
Що ти про неї знаєш?

Пройти тест