Основні показники

Виробничі показники ДТЕК за 1 квартал 2017 року

Показники од. вим. 1 квартал 2017 р.* 1 квартал 2016 р. Зміна, (+/-) Зміна, (%)
Видобуток вугілля тис. тонн 14 806,9** 13 896,4 +910,5  +6,6
Випуск концентрату тис. тонн 7 519,3**   7 143,8 +375,5 +5,3
в тому числі на сторонніх ЦЗФ тис. тонн 878,8 387,6 +491,2 у 2,3 раза
Генерація електроенергії (відпуск) млн кВт•г 17 120,2 17 878,9 -758,7 -4,2
зокрема, ДТЕК ВДЕ млн кВт•г 283,9 305,1 -21,2 -6,9
Передавання електроенергії мережами* млн кВт•ч 21 792,4 22 839,1 -1 046,7 -4,6
Експорт електроенергії млн кВт•ч 3 059,0 2 177,7 +881,4 +40,5
Експорт вугілля** тис. тонн 456,0 806,0 -350,0 -43,4
Імпорт вугілля тис. тонн 654,7 - +3 019,6 -
Импорт газу млн м3 3 019,6 - +58 -
Імпорт газу млн м3
834,6 776,6 +58 +7,5
Видобуток природного газу тис. тонн 28,3 26,8 +1,5 +5,4


*З березня 2017 року показники активів, розташованих на території, тимчасово не підконтрольній українській владі в Донецькій і Луганській областях, не консолідуються у звітність ДТЕК Енерго і Групи ДТЕК у зв’язку з відсутністю управління.
**В том числе трейдинговые  операции за пределами Украины.

У тому числі трейдингові операції за межами України***

Показники

од. вим.

1 квартал 2017 р.

видобуток вугілля

тис.тонн

609,4

випуск концентрату

тис.тонн

404,1

***З 1 вересня 2016 року у звітність ДТЕК Енерго не консолідуються виробничі показники ШУ Обуховська у зв’язку з переданням підприємства в пряме управління стратегічного холдингу ДТЕК. Транзакція здійснена в межах реструктуризації кредитного портфеля ДТЕК Енерго і спрямована на збалансування можливостей із розвитку підприємств і обслуговування позик.

 

ФІнансовІ показНИКИ (млн. грн)

Показники

2016 рік

2015 рік

Зміна (+/-)

Зміна (%)

Виторг

131 815

95 375

 +36 440

+38,2

Собівартість реалізованої продукції

(105 824)

(87 321)

 +(18 503)

+(21,2)

Операційні прибутки

714

697

 +17,0

 +2,4

Операційні витрати

(5 752)

(7 958)

 -(2 206)

 -(27,7)

EBITDA

30 621

7 508

 +23 113

+4 р.

EBITDA margin

23%

8%

 +15 пп

-

EBIT

18 923

(1 875)

 +20 798

+10 р.

EBITDA margin

14%

-2%

+16 пп

-

Чистий збиток

(1 215)

(41 890)

 -(40 675)

-(97,1)

Активи

140 597

119 757

 +20 840

+17,4

Капітальні інвестиції

7 134

5 015

 +2 119

 +42,3

Архів показників

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ (МЛН. ГРН)

Показники

2014 рік

2015 рік

Зміна (+/-)

Зміна (%)

Виторг

93 254

95 375

  +2 121

 +2,27  

EBITDA

16 047

7 508

 -8 539

-53,2

Чистий прибуток/збиток

(19 660)

(41 890)

 +(22 230)

  +(113,1)

Активи

110 784

119 757

  +8 973

 +8,1

Капітальні інвестиції

6 460

5 015

 -1 445

 -22,4

Сплачено податків

12 794

14 455

 +1 661

 +12,98

 

Виробничі показники ДТЕК за 1 квартал 2017 року

Показники од. вим. 1 квартал 2017 р.* 1 квартал 2016 р. Зміна, (+/-) Зміна, (%)
Видобуток вугілля тис. тонн 8 364,6 7 228,7 +1 134,9 +15,7
Випуск концентрату тис. тонн 4 275,2  3 541,3  +1 033,9  +29,2 
в тому числі на сторонніх ЦЗФ тис. тонн 404,9 80,6 +324,3 в 5 раз
Генерація електроенергії (відпуск) млн кВт•г 10 074,4 9 803,3 +271,1 +2,8
зокрема, ДТЕК ВДЕ млн кВт•г 173,7 184,5 -10,8 -5,9
Передавання електроенергії мережами* млн кВт•ч 11 980,2 12 126,1 -145,9 -1,2
Експорт електроенергії млн кВт•ч 1 275,4 1 146,0 +129,4 +11,3
Експорт вугілля** тис. тонн 253,2 281,1 -27,9 -9,9
Імпорт вугілля тис. тонн 184,5 0,0 -184,5 -1
Импорт газа млн м3 3,0 0,0 +3,0 -
Імпорт газу млн м3
417,6 381,1 +36,5 +9,6
Видобуток природного газу тис. тонн 14,3 12,5 +1,8 +14,4


*З березня 2017 року показники активів, розташованих на території, тимчасово не підконтрольній українській владі в Донецькій і Луганській областях, не консолідуються у звітність ДТЕК Енерго і Групи ДТЕК у зв’язку з відсутністю управління.
**В том числе трейдинговые  операции за пределами Украины.

 

ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Показники од. вим. 1 півріччя 2016 г. 1 півріччя 2015 г. Зміна (+/-) Зміна (%)
Видобуток вугілля тис. тонн 13 896,4 14 002,5 -106,1 -0,8
Збагачення вугілля тис. тонн        
      збагачення рядового вугілля тис. тонн 10 617,3 9 585,0 +1 032,3 +10,8
      випуск концентрату млн кВт•г 6 586,8 5 709,1 +877,7 +15,4
Генерація электроэнергії (відпуск) млн кВт•г 17 878,9 19 225,6 -1 346,7 -7,0
      зокрема ДТЕК ВДЕ млн кВт•г 305,1 317,1 -12,0 -3,8
Передавання электроэнергії меражами* млн кВт•г 22 839,1 23 054,6 -215,5 -0,9
Експорт электроэнергії млн кВт•г 2 177,7 1 749,0 +428,7 +24,5
Експорт вугілля** тис. тонн 796,0 757,5 +38,5 +5,1
Імпорт вугілля тис. тонн 0,0 404,1 -404,1 -100
Видобуток природного газу млн куб. м 776,6 554,2 +222,4 +40,1
Видобуток газового конденсату тис. тонн 26,8 20,0 +6,8 +34

 

* Без урахування показників ДТЕК Крименерго через відсутність операційного контролю над підприємством.

** Зокрема трейдингові операції за межами України.

 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ (МЛН ГРН)

Показники

2014

2015

Зміна (+/-)

Зміна (%)

Виторг

93 254

95 375

  +2 121

 +2,27  

EBITDA

16 047

7 508

 -8 539

-53,2

Чистий прибуток/збиток

(19 660)

(41 890)

 +(22 230)

  +(113,1)

Активи

110 784

119 757

  +8 973

 +8,1

Капітальні інвестиції

6 460

5 015

 -1 445

 -22,4

Сплачено податків

12 794

14 455

 +1 661

 +12,98

Що ти знаєш про майбутнє енергетики України?

Пройти тест