Корпоративна етика та комплаєнс

Група ДТЕК веде бізнес дотримуючись регуляторних вимог юрисдикцій, де працюють підприємства та компанії. Етичне ведення бізнесу з нульовою толерантністю до корупції в будь-яких формах і проявах — принципова позиція Групи ДТЕК, якої зобов’язаний дотримуватися кожен працівник.

У Групі ДТЕК із 2010 року працює спеціальний підрозділ — служба комплаєнсу під керівництвом комплаєнс-офіцера. Сфери діяльності служби комплаєнс на постійній основі актуалізуються, щоб відповідати змінам у зовнішньому середовищі. На сьогодні у зоні відповідальності реалізація системи внутрішніх контролів в управлінні корупційним ризиком, ризиком економічних санкцій і запобігання незаконному використанню інсайдерської інформації. Рішення та рекомендації служби комплаєнсу обов’язкові для виконання всіма працівниками Групи ДТЕК.

 

 

Антикорупційна програма ДТЕК

Кодекс етики та ділової поведінки ДТЕК

Лінія довіри та захист заявників

 

Для працівників ми впровадили систему навчання, а також механізми профілактики та контролю корупційних дій і порушень. Наприклад, ми виявляємо та запобігаємо потенційним конфліктам інтересів, ведемо облік ділових подарунків та гостинності, надаємо можливість працівникам і партнерам заявити про потенційні та виявлені порушення й забезпечуємо захист заявників від переслідувань.

Крім того, ми застосовуємо цілий комплекс вимог щодо законності, прозорості та стандартів ведення бізнесу до всіх наших партнерів і контрагентів.

Наша Антикорупційна програма розроблена за найкращими міжнародними практиками і стандартами управління корупційним ризиком. Вона зважає на положення ISO 37001:2016 «Менеджмент протидії корупції», антикорупційне законодавство та міжнародні акти боротьби з корупцією екстериторіальної дії (зокрема FCPA і UKBA), а також рекомендації Transparency International.