PJSC "DTEK PAVLOGRADUGOL"

Документы для акционеров ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь»

 

 

Документи компанії 

Виписки з ЄДР:

Положення про відокремлені підрозділи:

Проспекти емісії, свідоцтва про випуск цінних паперів:

Статут, установчий договір:

Загальні збори акціонерів

2012 рік:

2013 рік:

2014 рік:

2015 рік:

Позачергові Загальні збори_09.04.2015:

Позачергові Загальні збори_16.10.2015

Річні Загальні збори_29.04.2015

2016 рік:

2017 РІК:

Внеочередное общее собрание_26.01.2017

Річні Загальні збори_20.04.2017

Позачергові Загальні збори_23.08.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про виплату дивідендів:

Повідомлення про збори:

Інші повідомлення:

Розкриття інформації

Квартальна інформація:

Особлива інформація:

Річна інформація:

What do you know about the future of Ukraine's energy industry?

More details